Blogg

Våldet går inte i pension

Den mänskliga rättigheten att slippa utsättas för våld omfattar också äldre personer. Vi måste prata mer om våld mot äldre. Det får inte vara tabubelagt. Det var Gunvor Peterssons budskap i sitt tal.

Gunvor är vice ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Särskilt vanligt är våld i nära relationer. Alltså att våldet utövas av de som står  närmast den äldre.

– Samhället måste tänka sig för innan de överlåter ansvaret för vård till släktingar. Det är ett tungt ansvar. Anhörigvård är ofta inte en bra lösning.

De gamla utsätts både för fysiskt och psykiskt våld. Det är svårt att se om en person har fallit eller blivit knuffad.

Gunvor berättar om barn och barnbarn som ska betala den äldres hyra men använder pengarna till egna utgifter. Den gamla känner skam dels över att hyran inte är betald men också över att ha blivit utsatt för stöld av de närmaste.

Vad kan man göra åt det här då?

Gunvor talar om Lex Sara alltså personalens möjlighet att anmäla missförhållanden man ser. Men också om kommunens ansvar att ta ansvar för hjälpen till den äldre och att det verkligen görs en gedigen bedömning av den äldres vårdbehov och att den äldre får den vård hen har rätt till. Och inte minst viktigt att kommunens utredare även tittar på den anhöriges möjlighet att ge den vård till den äldre som de ser att hen behöver.

Gunvor slutar med att dela ut en knapp, som hon vill vi ska bära, med texten ”Våldet går inte i pension”.

Den mänskliga rättigheten att slippa utsättas för våld omfattar också äldre personer. Vi måste prata mer om våld mot äldre. Det får inte vara tabubelagt. Det var Gunvor Peterssons budskap i sitt tal.

Gunvor är vice ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Särskilt vanligt är våld i nära relationer. Alltså att våldet utövas av de som står  närmast den äldre.

– Samhället måste tänka sig för innan de överlåter ansvaret för vård till släktingar. Det är ett tungt ansvar. Anhörigvård är ofta inte en bra lösning.

De gamla utsätts både för fysiskt och psykiskt våld. Det är svårt att se om en person har fallit eller blivit knuffad.

Gunvor berättar om barn och barnbarn som ska betala den äldres hyra men använder pengarna till egna utgifter. Den gamla känner skam dels över att hyran inte är betald men också över att ha blivit utsatt för stöld av de närmaste.

Vad kan man göra åt det här då?

Gunvor talar om Lex Sara alltså personalens möjlighet att anmäla missförhållanden man ser. Men också om kommunens ansvar att ta ansvar för hjälpen till den äldre och att det verkligen görs en gedigen bedömning av den äldres vårdbehov och att den äldre får den vård hen har rätt till. Och inte minst viktigt att kommunens utredare även tittar på den anhöriges möjlighet att ge den vård till den äldre som de ser att hen behöver.

Gunvor slutar med att dela ut en knapp, som hon vill vi ska bära, med texten ”Våldet går inte i pension”.

Den mänskliga rättigheten att slippa utsättas för våld omfattar också äldre personer. Vi måste prata mer om våld mot äldre. Det får inte vara tabubelagt. Det var Gunvor Peterssons budskap i sitt tal.

Gunvor är vice ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Särskilt vanligt är våld i nära relationer. Alltså att våldet utövas av de som står  närmast den äldre.

– Samhället måste tänka sig för innan de överlåter ansvaret för vård till släktingar. Det är ett tungt ansvar. Anhörigvård är ofta inte en bra lösning.

De gamla utsätts både för fysiskt och psykiskt våld. Det är svårt att se om en person har fallit eller blivit knuffad.

Gunvor berättar om barn och barnbarn som ska betala den äldres hyra men använder pengarna till egna utgifter. Den gamla känner skam dels över att hyran inte är betald men också över att ha blivit utsatt för stöld av de närmaste.

Vad kan man göra åt det här då?

Gunvor talar om Lex Sara alltså personalens möjlighet att anmäla missförhållanden man ser. Men också om kommunens ansvar att ta ansvar för hjälpen till den äldre och att det verkligen görs en gedigen bedömning av den äldres vårdbehov och att den äldre får den vård hen har rätt till. Och inte minst viktigt att kommunens utredare även tittar på den anhöriges möjlighet att ge den vård till den äldre som de ser att hen behöver.

Gunvor slutar med att dela ut en knapp, som hon vill vi ska bära, med texten ”Våldet går inte i pension”.

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post