Blogg

Från fanatiskt kristen till kristen

Under Jönköping Open arrangerade Jönköpings pastorat i samarbete med Immanuelskyrkan och Sensus ett samtal där Emil Qvarnström var huvudpersonen.

Hans berättade om sina erfarenheter och vi fick följa med från 13 års ålder då han menar var tidpunkten för då han blev radikal. Emil säger själv att han ”tog det göttigaste från bibeln” och fick en svartvit bild av omgivningen.

Bland annat startade han en lovsångsgrupp på skolan och sökte argument för allt i bibeln. Han menar själv att han blev en kall person som stängde ute omgivningen, som ett sätt att hantera sin vardag.

En annan erfarenhet han var med om var att be för par för att de skulle bli gravida, han bad för att cancer skulle lämna människors kroppar och han bad för att människor skulle bli av med finansiella problem.

Samtidigt hade han börjat inse att han var homosexuell och detta ledde till att han ”blev en kall människa”. Emil säger att personer som döljer delar av sin identitet ofta blir deprimerade, men han menar att han klarade sig från det tack vare sin tro.

I och med flytten till Jönköping, som Emil gjorde när det var dags att börja gymnasiet, fick han en chans till ett nytt liv. Han bestämde sig för att börja om. Det tog dock flera år innan han berättade för sin omgivning och familj om sin sexualitet. Han menar ”att efter 21 år få berätta vem man är, det var förlösande”.

Slutligen säger Emil att han har ransakat sig själv, han har gått ”från persontro till en tro på Gud”.

Efter föreläsning blev vi som åhörare bjudna på lunchmacka och fick möjlighet att ställa frågor till Emil.

Den 3 december bjuder Jönköpings pastorat in till ett fortsatt samtal. Tanken är att om deltagarna vill så kan detta bli en samtalsgrupp som fortsätter att träffas. Just nu ser det ut som att det kan bli en gång i månaden, men gruppen själv bestämmer detta. Mer information om den 3 december hittar du här: ”hbtq och bibeln – hur svårt kan det vara?”

Ansvariga för föreläsningen den 15 november var Syliva Roskvist, präst Svenska Kyrkan, Sara Carlsson, diakon Svenska Kyrkan, Jakob Olofsgård, pastor Immanuelskyrkan.

Under Jönköping Open arrangerade Jönköpings pastorat i samarbete med Immanuelskyrkan och Sensus ett samtal där Emil Qvarnström var huvudpersonen.

Hans berättade om sina erfarenheter och vi fick följa med från 13 års ålder då han menar var tidpunkten för då han blev radikal. Emil säger själv att han ”tog det göttigaste från bibeln” och fick en svartvit bild av omgivningen.

Bland annat startade han en lovsångsgrupp på skolan och sökte argument för allt i bibeln. Han menar själv att han blev en kall person som stängde ute omgivningen, som ett sätt att hantera sin vardag.

En annan erfarenhet han var med om var att be för par för att de skulle bli gravida, han bad för att cancer skulle lämna människors kroppar och han bad för att människor skulle bli av med finansiella problem.

Samtidigt hade han börjat inse att han var homosexuell och detta ledde till att han ”blev en kall människa”. Emil säger att personer som döljer delar av sin identitet ofta blir deprimerade, men han menar att han klarade sig från det tack vare sin tro.

I och med flytten till Jönköping, som Emil gjorde när det var dags att börja gymnasiet, fick han en chans till ett nytt liv. Han bestämde sig för att börja om. Det tog dock flera år innan han berättade för sin omgivning och familj om sin sexualitet. Han menar ”att efter 21 år få berätta vem man är, det var förlösande”.

Slutligen säger Emil att han har ransakat sig själv, han har gått ”från persontro till en tro på Gud”.

Efter föreläsning blev vi som åhörare bjudna på lunchmacka och fick möjlighet att ställa frågor till Emil.

Den 3 december bjuder Jönköpings pastorat in till ett fortsatt samtal. Tanken är att om deltagarna vill så kan detta bli en samtalsgrupp som fortsätter att träffas. Just nu ser det ut som att det kan bli en gång i månaden, men gruppen själv bestämmer detta. Mer information om den 3 december hittar du här: ”hbtq och bibeln – hur svårt kan det vara?”

Ansvariga för föreläsningen den 15 november var Syliva Roskvist, präst Svenska Kyrkan, Sara Carlsson, diakon Svenska Kyrkan, Jakob Olofsgård, pastor Immanuelskyrkan.

Under Jönköping Open arrangerade Jönköpings pastorat i samarbete med Immanuelskyrkan och Sensus ett samtal där Emil Qvarnström var huvudpersonen.

Hans berättade om sina erfarenheter och vi fick följa med från 13 års ålder då han menar var tidpunkten för då han blev radikal. Emil säger själv att han ”tog det göttigaste från bibeln” och fick en svartvit bild av omgivningen.

Bland annat startade han en lovsångsgrupp på skolan och sökte argument för allt i bibeln. Han menar själv att han blev en kall person som stängde ute omgivningen, som ett sätt att hantera sin vardag.

En annan erfarenhet han var med om var att be för par för att de skulle bli gravida, han bad för att cancer skulle lämna människors kroppar och han bad för att människor skulle bli av med finansiella problem.

Samtidigt hade han börjat inse att han var homosexuell och detta ledde till att han ”blev en kall människa”. Emil säger att personer som döljer delar av sin identitet ofta blir deprimerade, men han menar att han klarade sig från det tack vare sin tro.

I och med flytten till Jönköping, som Emil gjorde när det var dags att börja gymnasiet, fick han en chans till ett nytt liv. Han bestämde sig för att börja om. Det tog dock flera år innan han berättade för sin omgivning och familj om sin sexualitet. Han menar ”att efter 21 år få berätta vem man är, det var förlösande”.

Slutligen säger Emil att han har ransakat sig själv, han har gått ”från persontro till en tro på Gud”.

Efter föreläsning blev vi som åhörare bjudna på lunchmacka och fick möjlighet att ställa frågor till Emil.

Den 3 december bjuder Jönköpings pastorat in till ett fortsatt samtal. Tanken är att om deltagarna vill så kan detta bli en samtalsgrupp som fortsätter att träffas. Just nu ser det ut som att det kan bli en gång i månaden, men gruppen själv bestämmer detta. Mer information om den 3 december hittar du här: ”hbtq och bibeln – hur svårt kan det vara?”

Ansvariga för föreläsningen den 15 november var Syliva Roskvist, präst Svenska Kyrkan, Sara Carlsson, diakon Svenska Kyrkan, Jakob Olofsgård, pastor Immanuelskyrkan.

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post