Blogg

Förslag till ny förbundsstyrelse

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post