Blogg

Solveig Ininbergs är ny ordförande för Sensus

På Sensus förbundsstämma den 29 maj valdes Solveig Ininbergs till ny ordförande för Sensus riksförbund efter Michael Ekdahl som avgick efter fjorton år som ordförande.

Solveig Ininbergs arbetar som stiftsdirektor i Uppsala stift och har suttit i Sensus förbundsstyrelse sedan 2011. Hon har tidigare arbetat bland annat som direktor i Luleå stift och som rektor och vd på Svenska missionskyrkans utbildningsinstitut. Solveig Ininbergs har haft förtroendeuppdrag på alla nivåer i Svenska kyrkan (nationell, regional och lokal nivå) och har varit ordförande i styrgruppen för nätverket Ideellt forum.

– Jag är glad över förtroendet att få vara ordförande under den spännande tid som Sensus är inne i nu. Sensus förändringsarbete, med namnet Destination Framtiden, går nu in i en ny fas. I och med att vi har beslutat om vilka vi vill vara ska vi nu diskutera hur vi ska bli det studieförbund vi vill vara, säger Solveig Ininbergs.

Förbundsstämman antog det förslag till inriktning som förbundsstyrelsen föreslog. Där slås fast att Sensus arbete med bildning och kultur kompletteras med ett ännu tydligare arbete med relationer, hållbarhet, livsfrågor och rättigheter.

– Vi har under en lång tid arbetat med att formulera vilka vi är och vilka vi vill vara. Det är ett arbete som vi har gjort tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Nu har vi en samsyn och är klara med det arbetet i och med att stämman antog vår skrivning. Jag ser fram emot att driva det fortsatta arbetet med att genomföra dessa förändringar tillsammans med Solveig Ininbergs som ordförande, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus studieförbund.

För mer information kontakta
​Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus studieförbund, 08-406 16 04
​Solveig Ininbergs, förbundsordförande Sensus studieförbund, 072-708 31 44.

Sensus har fått en ny ordförande som heter Solveig Ininbergs.

Hon arbetar som chef för Svenska kyrkan i Uppsala stift. Tidigare har hon varit rektor för en folkhögskola.

– Jag är glad över förtroendet att få vara ordförande, säger Solveig Ininbergs.

Hon tycker att Sensus är inne i en spännande tid.

På Sensus förbundsstämma den 29 maj valdes Solveig Ininbergs till ny ordförande för Sensus riksförbund efter Michael Ekdahl som avgick efter fjorton år som ordförande.

Solveig Ininbergs arbetar som stiftsdirektor i Uppsala stift och har suttit i Sensus förbundsstyrelse sedan 2011. Hon har tidigare arbetat bland annat som direktor i Luleå stift och som rektor och vd på Svenska missionskyrkans utbildningsinstitut. Solveig Ininbergs har haft förtroendeuppdrag på alla nivåer i Svenska kyrkan (nationell, regional och lokal nivå) och har varit ordförande i styrgruppen för nätverket Ideellt forum.

– Jag är glad över förtroendet att få vara ordförande under den spännande tid som Sensus är inne i nu. Sensus förändringsarbete, med namnet Destination Framtiden, går nu in i en ny fas. I och med att vi har beslutat om vilka vi vill vara ska vi nu diskutera hur vi ska bli det studieförbund vi vill vara, säger Solveig Ininbergs.

Förbundsstämman antog det förslag till inriktning som förbundsstyrelsen föreslog. Där slås fast att Sensus arbete med bildning och kultur kompletteras med ett ännu tydligare arbete med relationer, hållbarhet, livsfrågor och rättigheter.

– Vi har under en lång tid arbetat med att formulera vilka vi är och vilka vi vill vara. Det är ett arbete som vi har gjort tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Nu har vi en samsyn och är klara med det arbetet i och med att stämman antog vår skrivning. Jag ser fram emot att driva det fortsatta arbetet med att genomföra dessa förändringar tillsammans med Solveig Ininbergs som ordförande, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus studieförbund.

För mer information kontakta
​Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus studieförbund, 08-406 16 04
​Solveig Ininbergs, förbundsordförande Sensus studieförbund, 072-708 31 44.

Diskussion

  1. Karin Persson

    Grattis Solveig till ordförandeposten där du får användning för sin stora kompetens och
    grattis Sensus till valet av ny ordförande.
    Tack till Michael Ekdahl för dina år som ordförande.

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post