Blogg

Uppdatering kring arbetet i Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post