Blogg

Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post