Blogg

Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post