Blogg

Himla religiöst i Skövde

Igår var jag i Skövde och körde den öppna föreläsningen ”Himla Religiöst” som bygger på Sensus koncept med den Multireligiösa Resväskan. Det var en liten entusiastisk skara som kom för att lyssna, tillsammans med en journalist från Skövde Nyheter, som tog bilder och gjorde en liten artikel med titeln ”Religion är svårt att förstå”.

Foto Anders Axelsson, Skövde Nyheter

Ett stort antal föremål med koppling till religion fanns uppdukade framför deltagarna. Buddhafigurer, krucifix, bönematta, diverse rituella föremål, symboler och kläder. Religionens praktiska sidor var en av de saker som berördes och de närvarande fick prova och utforska bland annat den judiska kippan och den muslimska slöjan. Enligt min erfarenhet blir det lättare att tala om religion när vi har något konkret och praktiskt att utgå från. Det finns också många intressanta beröringspunkter mellan till exempel klädkoder inom religionen och i samhällen i stort.

Under föreläsningen talade jag också en hel del om studien world values survey som ger en intressant bild av hur genomsnittssvensken ställer sig till religion, där Sverige framträder som ett av världens mest sekulära länder. Den visar också hur svenskar i genomsnitt är världens mest utpräglade individualister, där värderingar som självständighet, oberoende och självförverkligande står högt i kurs. Detta får också konsekvenser för svenskars inställning till religion, där många känner sig tveksamma till ”organiserad” religion men är mer intresserade av det lite luddiga begreppet ”andlighet” som ofta kan utformas mer efter individens egna behov.

Föreläsningen kommer också till Uddevalla 1 november och Göteborg 10 november. I ett tidigare inlägg skriver jag lite om konceptet med multireligiösa resväskan och utbildningen av nya ”multireligiösa guider” i Göteborg.

Igår var jag i Skövde och körde den öppna föreläsningen ”Himla Religiöst” som bygger på Sensus koncept med den Multireligiösa Resväskan. Det var en liten entusiastisk skara som kom för att lyssna, tillsammans med en journalist från Skövde Nyheter, som tog bilder och gjorde en liten artikel med titeln ”Religion är svårt att förstå”.

Foto Anders Axelsson, Skövde Nyheter

Ett stort antal föremål med koppling till religion fanns uppdukade framför deltagarna. Buddhafigurer, krucifix, bönematta, diverse rituella föremål, symboler och kläder. Religionens praktiska sidor var en av de saker som berördes och de närvarande fick prova och utforska bland annat den judiska kippan och den muslimska slöjan. Enligt min erfarenhet blir det lättare att tala om religion när vi har något konkret och praktiskt att utgå från. Det finns också många intressanta beröringspunkter mellan till exempel klädkoder inom religionen och i samhällen i stort.

Under föreläsningen talade jag också en hel del om studien world values survey som ger en intressant bild av hur genomsnittssvensken ställer sig till religion, där Sverige framträder som ett av världens mest sekulära länder. Den visar också hur svenskar i genomsnitt är världens mest utpräglade individualister, där värderingar som självständighet, oberoende och självförverkligande står högt i kurs. Detta får också konsekvenser för svenskars inställning till religion, där många känner sig tveksamma till ”organiserad” religion men är mer intresserade av det lite luddiga begreppet ”andlighet” som ofta kan utformas mer efter individens egna behov.

Föreläsningen kommer också till Uddevalla 1 november och Göteborg 10 november. I ett tidigare inlägg skriver jag lite om konceptet med multireligiösa resväskan och utbildningen av nya ”multireligiösa guider” i Göteborg.

Igår var jag i Skövde och körde den öppna föreläsningen ”Himla Religiöst” som bygger på Sensus koncept med den Multireligiösa Resväskan. Det var en liten entusiastisk skara som kom för att lyssna, tillsammans med en journalist från Skövde Nyheter, som tog bilder och gjorde en liten artikel med titeln ”Religion är svårt att förstå”.

Foto Anders Axelsson, Skövde Nyheter

Ett stort antal föremål med koppling till religion fanns uppdukade framför deltagarna. Buddhafigurer, krucifix, bönematta, diverse rituella föremål, symboler och kläder. Religionens praktiska sidor var en av de saker som berördes och de närvarande fick prova och utforska bland annat den judiska kippan och den muslimska slöjan. Enligt min erfarenhet blir det lättare att tala om religion när vi har något konkret och praktiskt att utgå från. Det finns också många intressanta beröringspunkter mellan till exempel klädkoder inom religionen och i samhällen i stort.

Under föreläsningen talade jag också en hel del om studien world values survey som ger en intressant bild av hur genomsnittssvensken ställer sig till religion, där Sverige framträder som ett av världens mest sekulära länder. Den visar också hur svenskar i genomsnitt är världens mest utpräglade individualister, där värderingar som självständighet, oberoende och självförverkligande står högt i kurs. Detta får också konsekvenser för svenskars inställning till religion, där många känner sig tveksamma till ”organiserad” religion men är mer intresserade av det lite luddiga begreppet ”andlighet” som ofta kan utformas mer efter individens egna behov.

Föreläsningen kommer också till Uddevalla 1 november och Göteborg 10 november. I ett tidigare inlägg skriver jag lite om konceptet med multireligiösa resväskan och utbildningen av nya ”multireligiösa guider” i Göteborg.

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post