Blogg

Wisti och Küchen gör angelägen utställning

Utställningen ”Kyss” kan enklast beskrivas som ett antal mindre bilder föreställande människor som har sex. Bredvid varje bild finns en poetisk, handskriven text som rymmer allt från längtan till hängivelse. Personernas ansikten och konturerna av deras kroppar är mer eller mindre tydliga. Det är vackert, eggande och ömsesidigt. Älskande människor i varma färger.

Som så ofta påverkar själva platsen upplevelsen av bilderna. Det ljusa och öppna kyrkorum som utställningen visas i säger att det här inte är något som ska gömmas utan snarare lyftas fram, visas upp. Våra mest intima relationer, sinnligheten och våra kroppar är viktiga och vackra. För både oss och Gud. Samtidigt behöver jag bara ta del av utställningen om jag själv vill. Det lilla formatet på bilderna och de skissartade orden i svag blyerts gör att jag måste söka upp den, gå nära för att kunna se. Jag är inbjuden men inte påtvingad. Sex är ju för många något väldigt privat och det respekteras.

Jag tycker om att bilderna är så öppna. De tillåter betraktaren att läsa in sina egna föreställningar och erfarenheter. Det går exempelvis inte att se människors ålder, hur trimmade deras kroppar är, vilken grupp de tillhör eller, för den delen, vilket kön. Alla vi som möter bilderna ryms och det är befriande. Det är också så jag tänker att konsten får särskild mening. I mötet med betraktaren blir något nytt till.

Den goda eftersmak som ”Kyss” ger mig av kropp och sexualitet blir en motbild till de snäva, ojämlika och kommersialiserade bilderna som så ofta serveras. Den är en lågmäld men angelägen utställning som protesterar, inkluderar, upprättar och får oss att se bortom normen. Halleluja!

Utställningen ”Kyss” är en parafras i bild och ord utifrån Höga visan i Bibeln. Kent Wisti, präst, bildkonstnär och satiriker har gjort bilderna. Maria Küchen, poet, författare och kulturskribent har skrivit texterna. Utställningen visas just nu i Ålidhemskyrkan i Umeå men finns på flera platser i landet. Den är framtagen av Universitetskyrkan och Sensus studieförbund.

 

 

 

 

Utställningen ”Kyss” kan enklast beskrivas som ett antal mindre bilder föreställande människor som har sex. Bredvid varje bild finns en poetisk, handskriven text som rymmer allt från längtan till hängivelse. Personernas ansikten och konturerna av deras kroppar är mer eller mindre tydliga. Det är vackert, eggande och ömsesidigt. Älskande människor i varma färger.

Som så ofta påverkar själva platsen upplevelsen av bilderna. Det ljusa och öppna kyrkorum som utställningen visas i säger att det här inte är något som ska gömmas utan snarare lyftas fram, visas upp. Våra mest intima relationer, sinnligheten och våra kroppar är viktiga och vackra. För både oss och Gud. Samtidigt behöver jag bara ta del av utställningen om jag själv vill. Det lilla formatet på bilderna och de skissartade orden i svag blyerts gör att jag måste söka upp den, gå nära för att kunna se. Jag är inbjuden men inte påtvingad. Sex är ju för många något väldigt privat och det respekteras.

Jag tycker om att bilderna är så öppna. De tillåter betraktaren att läsa in sina egna föreställningar och erfarenheter. Det går exempelvis inte att se människors ålder, hur trimmade deras kroppar är, vilken grupp de tillhör eller, för den delen, vilket kön. Alla vi som möter bilderna ryms och det är befriande. Det är också så jag tänker att konsten får särskild mening. I mötet med betraktaren blir något nytt till.

Den goda eftersmak som ”Kyss” ger mig av kropp och sexualitet blir en motbild till de snäva, ojämlika och kommersialiserade bilderna som så ofta serveras. Den är en lågmäld men angelägen utställning som protesterar, inkluderar, upprättar och får oss att se bortom normen. Halleluja!

Utställningen ”Kyss” är en parafras i bild och ord utifrån Höga visan i Bibeln. Kent Wisti, präst, bildkonstnär och satiriker har gjort bilderna. Maria Küchen, poet, författare och kulturskribent har skrivit texterna. Utställningen visas just nu i Ålidhemskyrkan i Umeå men finns på flera platser i landet. Den är framtagen av Universitetskyrkan och Sensus studieförbund.

 

 

 

 

Utställningen ”Kyss” kan enklast beskrivas som ett antal mindre bilder föreställande människor som har sex. Bredvid varje bild finns en poetisk, handskriven text som rymmer allt från längtan till hängivelse. Personernas ansikten och konturerna av deras kroppar är mer eller mindre tydliga. Det är vackert, eggande och ömsesidigt. Älskande människor i varma färger.

Som så ofta påverkar själva platsen upplevelsen av bilderna. Det ljusa och öppna kyrkorum som utställningen visas i säger att det här inte är något som ska gömmas utan snarare lyftas fram, visas upp. Våra mest intima relationer, sinnligheten och våra kroppar är viktiga och vackra. För både oss och Gud. Samtidigt behöver jag bara ta del av utställningen om jag själv vill. Det lilla formatet på bilderna och de skissartade orden i svag blyerts gör att jag måste söka upp den, gå nära för att kunna se. Jag är inbjuden men inte påtvingad. Sex är ju för många något väldigt privat och det respekteras.

Jag tycker om att bilderna är så öppna. De tillåter betraktaren att läsa in sina egna föreställningar och erfarenheter. Det går exempelvis inte att se människors ålder, hur trimmade deras kroppar är, vilken grupp de tillhör eller, för den delen, vilket kön. Alla vi som möter bilderna ryms och det är befriande. Det är också så jag tänker att konsten får särskild mening. I mötet med betraktaren blir något nytt till.

Den goda eftersmak som ”Kyss” ger mig av kropp och sexualitet blir en motbild till de snäva, ojämlika och kommersialiserade bilderna som så ofta serveras. Den är en lågmäld men angelägen utställning som protesterar, inkluderar, upprättar och får oss att se bortom normen. Halleluja!

Utställningen ”Kyss” är en parafras i bild och ord utifrån Höga visan i Bibeln. Kent Wisti, präst, bildkonstnär och satiriker har gjort bilderna. Maria Küchen, poet, författare och kulturskribent har skrivit texterna. Utställningen visas just nu i Ålidhemskyrkan i Umeå men finns på flera platser i landet. Den är framtagen av Universitetskyrkan och Sensus studieförbund.

 

 

 

 

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post