Blogg

Pusselgrupp organisering

Hej!

Idag har Pusselgrupp Organisering haft ett fysiskt möte i Stockholm där vi börjat mejsla fram de tre olika handlingsalternativen från de olika spåren vi arbetat med den senaste tiden. Nästa vecka ska de första utkasten på de tre olika handlingsalternativen vara klara. Det är en mycket intensiv men inspirerande uppgift och idag tog vi flera kliv framåt i processen.

pusselgrupp1

Hej!

Idag har Pusselgrupp Organisering haft ett fysiskt möte i Stockholm där vi börjat mejsla fram de tre olika handlingsalternativen från de olika spåren vi arbetat med den senaste tiden. Nästa vecka ska de första utkasten på de tre olika handlingsalternativen vara klara. Det är en mycket intensiv men inspirerande uppgift och idag tog vi flera kliv framåt i processen.

pusselgrupp1

Hej!

Idag har Pusselgrupp Organisering haft ett fysiskt möte i Stockholm där vi börjat mejsla fram de tre olika handlingsalternativen från de olika spåren vi arbetat med den senaste tiden. Nästa vecka ska de första utkasten på de tre olika handlingsalternativen vara klara. Det är en mycket intensiv men inspirerande uppgift och idag tog vi flera kliv framåt i processen.

pusselgrupp1
Blogg

Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Idag startar dag två av Pusselgrupp Organiserings arbete att mejsla fram tre olika handlingsalternativ för vår framtida organisering. Dag ett bestod av att gå igenom allt insamlat material som de olika pusselbitarna samlat in samt en genomgång av den interna enkäten. Vi vill passa på att tacka för alla era tankar och ert stora engagemang i enkätsvaren. Idag har vi målsättningen att ta fram olika riktningar och spår som framöver ska leda till tre olika handlingsalternativ.
IMG_2731 IMG_2732

Blogg

Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Hej!

I nuläget har ca 80 personer svarat på vår enkät angående organiseringen av Sensus.
Vi i Pusselgrupp Organisering tackar så mycket för era åsikter som kommer att vara jätteviktiga för oss när vi nästa vecka träffas i två dagar (3-4/2) för att gå igenom allt samlat material från denna enkät och allt övrigt material vi tagit fram. Under dessa två dagar ska vi börja att formera tre olika handlingsalternativ utifrån perspektivet organisering. Ni som ej har svarat på enkäten får jättegärna göra det innan dessa två dagar.

För att öka delaktigheten har vi även flyttat allt vårt arbetsmaterial från vårt slutna arbetsrum till en öppen mapp på intranätet. Där kan ni läsa igenom allt vårt arbetsmaterial och minnesanteckningar från våra möten. Har ni funderingar kring detta så är ni välkomna att kontakta mig alexander.vibeck@sensus.se

Här finns mappen!

Blogg

Uppdatering från Pusselgrupp Organisering. #destinationframtiden

 

Nu har pusselgruppen för organisering haft ett videomöte där vi gått igenom våra olika
pusselbitar samt delat upp pusselbitarna emellan oss för att börja arbeta med vår analys.
Vi bestämde även att fokusera på de fem första pusselbitarna i detta skede.

Uppdelningen blev som följer:
Pusselbit 1, Identitet, uppdrag och bärande principer: Katarina, Karin och Christoffer
Pusselbit 2, Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning: Alexander, Kjell-Åke
Pusselbit 3, Omvärldsspaning och framtidsspaning: Stefan H och Anette
Pusselbit 4, Demokratisk struktur och styrning: Anders, Monica, Johan
Pusselbit 5, Relationer: Magnus P, Magnus A, Josefin och Stefan E

Vi tackar även för de inspel vi fått från våra kollegor runtom i landet. Ni får även höra av
er direkt till de olika pusselbitarna om ni har tankar eller fortsätta att ge inspel till alexander.vibeck@sensus.se.

 

Nu har pusselgruppen för organisering haft ett videomöte där vi gått igenom våra olika
pusselbitar samt delat upp pusselbitarna emellan oss för att börja arbeta med vår analys.
Vi bestämde även att fokusera på de fem första pusselbitarna i detta skede.

Uppdelningen blev som följer:
Pusselbit 1, Identitet, uppdrag och bärande principer: Katarina, Karin och Christoffer
Pusselbit 2, Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning: Alexander, Kjell-Åke
Pusselbit 3, Omvärldsspaning och framtidsspaning: Stefan H och Anette
Pusselbit 4, Demokratisk struktur och styrning: Anders, Monica, Johan
Pusselbit 5, Relationer: Magnus P, Magnus A, Josefin och Stefan E

Vi tackar även för de inspel vi fått från våra kollegor runtom i landet. Ni får även höra av
er direkt till de olika pusselbitarna om ni har tankar eller fortsätta att ge inspel till alexander.vibeck@sensus.se.

 

Nu har pusselgruppen för organisering haft ett videomöte där vi gått igenom våra olika
pusselbitar samt delat upp pusselbitarna emellan oss för att börja arbeta med vår analys.
Vi bestämde även att fokusera på de fem första pusselbitarna i detta skede.

Uppdelningen blev som följer:
Pusselbit 1, Identitet, uppdrag och bärande principer: Katarina, Karin och Christoffer
Pusselbit 2, Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning: Alexander, Kjell-Åke
Pusselbit 3, Omvärldsspaning och framtidsspaning: Stefan H och Anette
Pusselbit 4, Demokratisk struktur och styrning: Anders, Monica, Johan
Pusselbit 5, Relationer: Magnus P, Magnus A, Josefin och Stefan E

Vi tackar även för de inspel vi fått från våra kollegor runtom i landet. Ni får även höra av
er direkt till de olika pusselbitarna om ni har tankar eller fortsätta att ge inspel till alexander.vibeck@sensus.se.

Blogg

Uppdatering kring arbetet i Pusselgrupp Organisering #destinationframtiden

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck

​Hej!
Här kommer en rapport kring det fortsatta arbetet kring Pusselgrupp Organisering.

Efter vårt första möte med att identifiera vilka områden vi bör analysera och efter bollplankens inspel har vi gjort ett omtag när det gäller att identifiera vilka pusselbitar vi ska jobba med. Bollplanken tyckte vi fokuserat lite mycket på nuläge och saknade helikopterperspektiv och mer framåtriktat. Efter processande i gruppen har vi kommit fram till följande pusselbitar:

-Identitet, uppdrag och bärande principer.

-Forskning med bäring på idéburna organisationer samt folkbildning.

-Omvärldsspaning och framtidsspaning.

-Demokratisk struktur och styrning.

-Relationer.

-Produktionen, värdeskapande.

-Uppgiftsorienterad och behovsinriktad ledning och styrning av daglig verksamhet.

Har ni frågor om pusselbitarna eller vad som ingår i respektive, tveka inte att höra av er till alexander.vibeck@sensus.se.

Dessa pusselbitar ska presenteras för förbundsstyrelsen den 11/12 och bollplanken kommer att prata sig samman så dessa pusselbitar samspelar med övriga pusselgruppers (Finansiering och Kompetensutveckling).

Sen börjar det spännande och utmanande arbetet att inhämta fakta och information kring varje pusselbit. Vi kommer då behöva hjälp ifrån forskning, omvärld, närvärld, ledare och medarbetare.

Mvh Pusselgrupp Organisering genom Alexander Vibeck