Blogg

Kommentarer till regeringens budget för 2017 ur ett studieförbundsperspektiv

Studieförbunden i samverkan har kommenterat regeringens budgetförslag för 2017 som kom i förra veckan. I förslaget kommer studieförbunden att få ytterligare mer pengar till verksamheten med asylsökande under 2017-2020. Dessutom är det ”ordinarie” anslaget till folkbildningen uppräknat med 1,1% för nästa år.

Här kan du läsa kommentarerna i sin helhet.  

Studieförbunden i samverkan har kommenterat regeringens budgetförslag för 2017 som kom i förra veckan. I förslaget kommer studieförbunden att få ytterligare mer pengar till verksamheten med asylsökande under 2017-2020. Dessutom är det ”ordinarie” anslaget till folkbildningen uppräknat med 1,1% för nästa år.

Här kan du läsa kommentarerna i sin helhet.  

Studieförbunden i samverkan har kommenterat regeringens budgetförslag för 2017 som kom i förra veckan. I förslaget kommer studieförbunden att få ytterligare mer pengar till verksamheten med asylsökande under 2017-2020. Dessutom är det ”ordinarie” anslaget till folkbildningen uppräknat med 1,1% för nästa år.

Här kan du läsa kommentarerna i sin helhet.