Blogg

Pusselgrupp kompetensutveckling

Pusselgrupp kompetensutveckling – var vi är v. 50
Vårt uppdrag handlar om att utveckla kompetensen för att bli starka i identiteten. Det handlar både om att utveckla oss inom områden som finns i vår identitet men också om mer generell kompetens och hur vi arbetar systematiskt med kompetensutveckling.
Pusselgruppen har hittills arbetat med att få en samsyn kring uppdraget och funderat på vad det innebär utifrån Sensus identitet. Därefter har vi definierat olika viktiga delområden och utifrån detta arbetar vi för närvarande i fyra olika pusselbitar.
·Samsyn omkring kompetens utifrån Sensus identitet
·Strukturering av kompetensutveckling/kompetensförsörjning
·Lärande organisation
·Omvärld-närvärld
Pusselbitarna (smågrupperna) har arbetat självständigt med att definiera frågeställningar och samlat in för respektive grupp relevanta data. Pusselbitarna har då och då mötts i den större pusselgruppen och rapporterat, fått respons och stämt av mot hela uppdraget och ledstjärnorna för att se om vi gör det vi ska. Detta har ibland lett till omdefiniering av grupper och/eller arbetets inriktning.
Pusselgruppen (stora gruppen) använder framförallt artiklar och litteratur, forskarrapporter och uppsatser, intervjuer och omvärldsbevakning som metoder för faktainsamling och analys.
För att få dynamik i arbetet använder vi Yammer för att tipsa varandra och skapa energi i pusslandet, någon pusselbit använder Trello som kommunikationsverktyg, Intranätet har ett arbetsrum där både pusselbitar och hela gruppen ”arkiverar” sina processer och vi ses i videomöten och fysiska möten.
Avstämning med Bollplanksteamet (bestående av tre regionchefer) efter våra möten och inför viktiga vägval.
Delrapport lämnades förra veckan till rektor Ann-Katrin för dragning inför förbundsstyrelsen i slutet av denna vecka.
Fortsatt arbete framåt
För att fördjupa förståelsen av våra handlingsalternativ avser vi att använda en variant av SWOT – Rörelse och utveckling.
Vi har fem inplanerade intervjuer med ”jämförelseorganisationer”.
I januari planerar vi en enkät till Sensus medarbetare.
I slutet av januari har vi planerat in ett arbetsdygn då pusselbitarna ska vara klara med sitt arbete och vi påbörjar då arbetet med handlingsalternativ och planerar för fortsatta arbetet framåt.
Självklart vill vi ju ta del av era tankar och synpunkter! Hör gärna av dej till katarina.lindqvist@sensus.se
Pusselgrupp kompetensutveckling – var vi är v. 50
Vårt uppdrag handlar om att utveckla kompetensen för att bli starka i identiteten. Det handlar både om att utveckla oss inom områden som finns i vår identitet men också om mer generell kompetens och hur vi arbetar systematiskt med kompetensutveckling.
Pusselgruppen har hittills arbetat med att få en samsyn kring uppdraget och funderat på vad det innebär utifrån Sensus identitet. Därefter har vi definierat olika viktiga delområden och utifrån detta arbetar vi för närvarande i fyra olika pusselbitar.
·Samsyn omkring kompetens utifrån Sensus identitet
·Strukturering av kompetensutveckling/kompetensförsörjning
·Lärande organisation
·Omvärld-närvärld
Pusselbitarna (smågrupperna) har arbetat självständigt med att definiera frågeställningar och samlat in för respektive grupp relevanta data. Pusselbitarna har då och då mötts i den större pusselgruppen och rapporterat, fått respons och stämt av mot hela uppdraget och ledstjärnorna för att se om vi gör det vi ska. Detta har ibland lett till omdefiniering av grupper och/eller arbetets inriktning.
Pusselgruppen (stora gruppen) använder framförallt artiklar och litteratur, forskarrapporter och uppsatser, intervjuer och omvärldsbevakning som metoder för faktainsamling och analys.
För att få dynamik i arbetet använder vi Yammer för att tipsa varandra och skapa energi i pusslandet, någon pusselbit använder Trello som kommunikationsverktyg, Intranätet har ett arbetsrum där både pusselbitar och hela gruppen ”arkiverar” sina processer och vi ses i videomöten och fysiska möten.
Avstämning med Bollplanksteamet (bestående av tre regionchefer) efter våra möten och inför viktiga vägval.
Delrapport lämnades förra veckan till rektor Ann-Katrin för dragning inför förbundsstyrelsen i slutet av denna vecka.
Fortsatt arbete framåt
För att fördjupa förståelsen av våra handlingsalternativ avser vi att använda en variant av SWOT – Rörelse och utveckling.
Vi har fem inplanerade intervjuer med ”jämförelseorganisationer”.
I januari planerar vi en enkät till Sensus medarbetare.
I slutet av januari har vi planerat in ett arbetsdygn då pusselbitarna ska vara klara med sitt arbete och vi påbörjar då arbetet med handlingsalternativ och planerar för fortsatta arbetet framåt.
Självklart vill vi ju ta del av era tankar och synpunkter! Hör gärna av dej till katarina.lindqvist@sensus.se
Pusselgrupp kompetensutveckling – var vi är v. 50
Vårt uppdrag handlar om att utveckla kompetensen för att bli starka i identiteten. Det handlar både om att utveckla oss inom områden som finns i vår identitet men också om mer generell kompetens och hur vi arbetar systematiskt med kompetensutveckling.
Pusselgruppen har hittills arbetat med att få en samsyn kring uppdraget och funderat på vad det innebär utifrån Sensus identitet. Därefter har vi definierat olika viktiga delområden och utifrån detta arbetar vi för närvarande i fyra olika pusselbitar.
·Samsyn omkring kompetens utifrån Sensus identitet
·Strukturering av kompetensutveckling/kompetensförsörjning
·Lärande organisation
·Omvärld-närvärld
Pusselbitarna (smågrupperna) har arbetat självständigt med att definiera frågeställningar och samlat in för respektive grupp relevanta data. Pusselbitarna har då och då mötts i den större pusselgruppen och rapporterat, fått respons och stämt av mot hela uppdraget och ledstjärnorna för att se om vi gör det vi ska. Detta har ibland lett till omdefiniering av grupper och/eller arbetets inriktning.
Pusselgruppen (stora gruppen) använder framförallt artiklar och litteratur, forskarrapporter och uppsatser, intervjuer och omvärldsbevakning som metoder för faktainsamling och analys.
För att få dynamik i arbetet använder vi Yammer för att tipsa varandra och skapa energi i pusslandet, någon pusselbit använder Trello som kommunikationsverktyg, Intranätet har ett arbetsrum där både pusselbitar och hela gruppen ”arkiverar” sina processer och vi ses i videomöten och fysiska möten.
Avstämning med Bollplanksteamet (bestående av tre regionchefer) efter våra möten och inför viktiga vägval.
Delrapport lämnades förra veckan till rektor Ann-Katrin för dragning inför förbundsstyrelsen i slutet av denna vecka.
Fortsatt arbete framåt
För att fördjupa förståelsen av våra handlingsalternativ avser vi att använda en variant av SWOT – Rörelse och utveckling.
Vi har fem inplanerade intervjuer med ”jämförelseorganisationer”.
I januari planerar vi en enkät till Sensus medarbetare.
I slutet av januari har vi planerat in ett arbetsdygn då pusselbitarna ska vara klara med sitt arbete och vi påbörjar då arbetet med handlingsalternativ och planerar för fortsatta arbetet framåt.
Självklart vill vi ju ta del av era tankar och synpunkter! Hör gärna av dej till katarina.lindqvist@sensus.se