Blogg

Det mångreligiösa Göteborg – filmad föreläsning

Nu kan du se en filmad föreläsning från i höstas om det mångreligiösa Sverige och Göteborg. Den tar också upp en hel del om kultur och studien World Value Survey som mäter vilka värderingar som är starkast i olika delar av världen. På slutet av föreläsningen används en del föremål från ”Den multireligiösa resväskan”, som är ett av Sensus koncept.

Nu kan du se en filmad föreläsning från i höstas om det mångreligiösa Sverige och Göteborg. Den tar också upp en hel del om kultur och studien World Value Survey som mäter vilka värderingar som är starkast i olika delar av världen. På slutet av föreläsningen används en del föremål från ”Den multireligiösa resväskan”, som är ett av Sensus koncept.

Nu kan du se en filmad föreläsning från i höstas om det mångreligiösa Sverige och Göteborg. Den tar också upp en hel del om kultur och studien World Value Survey som mäter vilka värderingar som är starkast i olika delar av världen. På slutet av föreläsningen används en del föremål från ”Den multireligiösa resväskan”, som är ett av Sensus koncept.

Blogg

Nyutbildade multireligiösa guider i Göteborg

Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.
Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.

I våras hade jag den stora äran att utbilda den nya generationens multireligiösa guider i Göteborg och tänkte dela med mig lite av mina tankar och erfarenheter kring detta. SMG eller ”Sveriges multireligiösa guider” är ett av Sensus koncept och består av ett nätverk av unga personer som håller interaktiva föreläsningar och workshops om det mångreligiösa Sverige. Från början var guiderna knutna till den interaktiva religionsutställningen Gud har 99 namn, som gjorde turné runt om i landet i början av 2000-talet. Efter 11 års trogen tjänst gick utställningen i graven, men guiderna finns kvar. De jobbar nu med ”multireligiösa resväskan” som arbetsverktyg. I väskan hittar vi föremål, symboler och kläder kopplade till världsreligionerna. Med dessa är tanken att guiderna skall väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige. Högaktuella frågor med andra ord.

Efter att ha jobbat med konceptet i många år har tanken väckts huruvida det fortfarande ”håller” eller om vi på Sensus behöver tänka nytt kring hur en ”multireligiös guidning” presenteras och går till. Med den nya utbildningen i våras fick vi plötsligt chansen att se det hela ur 11 nya guiders pigga perspektiv. Det som känns som att konceptets unika styrka utan tvekan är föremålen. Ibland har vi lekt med tanken att komplettera med exempelvis en powerpoint-presentation eller liknande, men risken då blir att vi tappar bort de interaktiva inslagen längs vägen. Istället har vi försökt se på hur varje föremål kan användas för att berätta en historia, få fram viktiga poänger och belysa dagens samhälle.

Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.
Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.

Något som vi har talat mycket om är hur vi undviker att ”exotifiera” religion och religiösa människor när vi många gånger riktar oss till en i huvudsak sekulär svensk publik, där religion redan från början kan ses som något främmande. Vi har därför pratat mycket om att hitta beröringspunkter mellan religionens teman, symboler, och riter och den (till synes) ickereligiösa vardag som många svenskar lever i. Religionens förebilder i form av profeter och gurus går lätt att jämföra med hur vi alla behöver förebilder i livet, personer som vi ser upp till och som inspirerar oss att följa i deras fotspår. Det finns också beröringspunkter mellan religiösa myter och dagens populärkultur. För många är Star Wars laddat med djupt allmänmänskliga budskap och idéer som finner sin motsvarighet inom religionen. Icke-religiösa vardagsriter som att samlas till fredagsmys med familjen går att jämföra med exempelvis sabbaten inom judendomen, som också inleds varje fredagkväll som ett dygn av vila, glädje och återhämtning. När det gäller religiösa kläder som slöja eller kippa kan en också göra spännande kopplingar till den roll som kläder och symboler har för människors identitet överhuvudtaget.

Vi har också talat om hur vi behöver handskas med frågor som har att göra med religionens destruktiva sidor. Vi behöver inte försvara religion, men däremot nyansera och problematisera de förenklade och ibland fördomsfulla bilder som människor bär på. Att religion är ett komplext fenomen som kan fylla en mängd helt olika funktioner utifrån sammanhanget blir viktigt att peka på.

Just nu kan Sensus med hjälp av Göteborgs stad erbjuda kostnadsfria guidningar för grundskolor och gymnasium inom Göteborg (läs mer om detta erbjudande här). Vi jobbar just nu med ett nytt marknadsföringsmaterial för att nå ut också till övriga skolor i västra Sverige samt till konfirmandgrupper. Vi hoppas och tror att de multireligiösa guidningarna kan bidra till att öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens mångkulturella Sverige. Kanske har behovet aldrig varit större. Nu kör vi!

Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.
Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.

I våras hade jag den stora äran att utbilda den nya generationens multireligiösa guider i Göteborg och tänkte dela med mig lite av mina tankar och erfarenheter kring detta. SMG eller ”Sveriges multireligiösa guider” är ett av Sensus koncept och består av ett nätverk av unga personer som håller interaktiva föreläsningar och workshops om det mångreligiösa Sverige. Från början var guiderna knutna till den interaktiva religionsutställningen Gud har 99 namn, som gjorde turné runt om i landet i början av 2000-talet. Efter 11 års trogen tjänst gick utställningen i graven, men guiderna finns kvar. De jobbar nu med ”multireligiösa resväskan” som arbetsverktyg. I väskan hittar vi föremål, symboler och kläder kopplade till världsreligionerna. Med dessa är tanken att guiderna skall väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige. Högaktuella frågor med andra ord.

Efter att ha jobbat med konceptet i många år har tanken väckts huruvida det fortfarande ”håller” eller om vi på Sensus behöver tänka nytt kring hur en ”multireligiös guidning” presenteras och går till. Med den nya utbildningen i våras fick vi plötsligt chansen att se det hela ur 11 nya guiders pigga perspektiv. Det som känns som att konceptets unika styrka utan tvekan är föremålen. Ibland har vi lekt med tanken att komplettera med exempelvis en powerpoint-presentation eller liknande, men risken då blir att vi tappar bort de interaktiva inslagen längs vägen. Istället har vi försökt se på hur varje föremål kan användas för att berätta en historia, få fram viktiga poänger och belysa dagens samhälle.

Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.
Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.

Något som vi har talat mycket om är hur vi undviker att ”exotifiera” religion och religiösa människor när vi många gånger riktar oss till en i huvudsak sekulär svensk publik, där religion redan från början kan ses som något främmande. Vi har därför pratat mycket om att hitta beröringspunkter mellan religionens teman, symboler, och riter och den (till synes) ickereligiösa vardag som många svenskar lever i. Religionens förebilder i form av profeter och gurus går lätt att jämföra med hur vi alla behöver förebilder i livet, personer som vi ser upp till och som inspirerar oss att följa i deras fotspår. Det finns också beröringspunkter mellan religiösa myter och dagens populärkultur. För många är Star Wars laddat med djupt allmänmänskliga budskap och idéer som finner sin motsvarighet inom religionen. Icke-religiösa vardagsriter som att samlas till fredagsmys med familjen går att jämföra med exempelvis sabbaten inom judendomen, som också inleds varje fredagkväll som ett dygn av vila, glädje och återhämtning. När det gäller religiösa kläder som slöja eller kippa kan en också göra spännande kopplingar till den roll som kläder och symboler har för människors identitet överhuvudtaget.

Vi har också talat om hur vi behöver handskas med frågor som har att göra med religionens destruktiva sidor. Vi behöver inte försvara religion, men däremot nyansera och problematisera de förenklade och ibland fördomsfulla bilder som människor bär på. Att religion är ett komplext fenomen som kan fylla en mängd helt olika funktioner utifrån sammanhanget blir viktigt att peka på.

Just nu kan Sensus med hjälp av Göteborgs stad erbjuda kostnadsfria guidningar för grundskolor och gymnasium inom Göteborg (läs mer om detta erbjudande här). Vi jobbar just nu med ett nytt marknadsföringsmaterial för att nå ut också till övriga skolor i västra Sverige samt till konfirmandgrupper. Vi hoppas och tror att de multireligiösa guidningarna kan bidra till att öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens mångkulturella Sverige. Kanske har behovet aldrig varit större. Nu kör vi!

Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.
Multireligiösa Resväskan är guidens arbetsverktyg.

I våras hade jag den stora äran att utbilda den nya generationens multireligiösa guider i Göteborg och tänkte dela med mig lite av mina tankar och erfarenheter kring detta. SMG eller ”Sveriges multireligiösa guider” är ett av Sensus koncept och består av ett nätverk av unga personer som håller interaktiva föreläsningar och workshops om det mångreligiösa Sverige. Från början var guiderna knutna till den interaktiva religionsutställningen Gud har 99 namn, som gjorde turné runt om i landet i början av 2000-talet. Efter 11 års trogen tjänst gick utställningen i graven, men guiderna finns kvar. De jobbar nu med ”multireligiösa resväskan” som arbetsverktyg. I väskan hittar vi föremål, symboler och kläder kopplade till världsreligionerna. Med dessa är tanken att guiderna skall väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige. Högaktuella frågor med andra ord.

Efter att ha jobbat med konceptet i många år har tanken väckts huruvida det fortfarande ”håller” eller om vi på Sensus behöver tänka nytt kring hur en ”multireligiös guidning” presenteras och går till. Med den nya utbildningen i våras fick vi plötsligt chansen att se det hela ur 11 nya guiders pigga perspektiv. Det som känns som att konceptets unika styrka utan tvekan är föremålen. Ibland har vi lekt med tanken att komplettera med exempelvis en powerpoint-presentation eller liknande, men risken då blir att vi tappar bort de interaktiva inslagen längs vägen. Istället har vi försökt se på hur varje föremål kan användas för att berätta en historia, få fram viktiga poänger och belysa dagens samhälle.

Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.
Guiderna gör tävlingar och låter folk få prova religiösa kläder under Göteborgs Kulturkalas.

Något som vi har talat mycket om är hur vi undviker att ”exotifiera” religion och religiösa människor när vi många gånger riktar oss till en i huvudsak sekulär svensk publik, där religion redan från början kan ses som något främmande. Vi har därför pratat mycket om att hitta beröringspunkter mellan religionens teman, symboler, och riter och den (till synes) ickereligiösa vardag som många svenskar lever i. Religionens förebilder i form av profeter och gurus går lätt att jämföra med hur vi alla behöver förebilder i livet, personer som vi ser upp till och som inspirerar oss att följa i deras fotspår. Det finns också beröringspunkter mellan religiösa myter och dagens populärkultur. För många är Star Wars laddat med djupt allmänmänskliga budskap och idéer som finner sin motsvarighet inom religionen. Icke-religiösa vardagsriter som att samlas till fredagsmys med familjen går att jämföra med exempelvis sabbaten inom judendomen, som också inleds varje fredagkväll som ett dygn av vila, glädje och återhämtning. När det gäller religiösa kläder som slöja eller kippa kan en också göra spännande kopplingar till den roll som kläder och symboler har för människors identitet överhuvudtaget.

Vi har också talat om hur vi behöver handskas med frågor som har att göra med religionens destruktiva sidor. Vi behöver inte försvara religion, men däremot nyansera och problematisera de förenklade och ibland fördomsfulla bilder som människor bär på. Att religion är ett komplext fenomen som kan fylla en mängd helt olika funktioner utifrån sammanhanget blir viktigt att peka på.

Just nu kan Sensus med hjälp av Göteborgs stad erbjuda kostnadsfria guidningar för grundskolor och gymnasium inom Göteborg (läs mer om detta erbjudande här). Vi jobbar just nu med ett nytt marknadsföringsmaterial för att nå ut också till övriga skolor i västra Sverige samt till konfirmandgrupper. Vi hoppas och tror att de multireligiösa guidningarna kan bidra till att öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens mångkulturella Sverige. Kanske har behovet aldrig varit större. Nu kör vi!