Blogg

Multireligiös vandring – skillnader och likheter i religionerna

Sensus har under flera år arbetat med att synliggöra skillnader och likheter i de sex världsreligionerna. Vi ger ut en multireligiös almanacka och ordnar multireligiösa guidningar där vi berättar om de sex största religionerna i Sverige.

Nu ger Ingrid Burström från Sensus oss ett exempel på hur en sådan guidning kan gå till.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt bor här många människor för vilka tro och religion spelar roll. Vad innebär det?

Ingrid berättar om hur religionen tar sig uttryck i vardagslivet. Och det gör hon genom att visa hur man klär sig. Klädkoderna sänder signaler och skapar en bild hos oss om hur den personen är. Klädkoderna kan visa att vi tillhör eller vill tillhöra en viss religiös grupp.

Fyra frivilliga ur publiken får genom att sätta på sig olika plagg från den stora klädsamlingen sin klädkod förändrad genom att ta på sig en prästskjorta, en judisk kippa och bönesjal, en muslimsk slöja eller en klassisk sari som är ett kulturellt klädesplagg snarare än ett religiöst.

Sensus har under flera år arbetat med att synliggöra skillnader och likheter i de sex världsreligionerna. Vi ger ut en multireligiös almanacka och ordnar multireligiösa guidningar där vi berättar om de sex största religionerna i Sverige.

Nu ger Ingrid Burström från Sensus oss ett exempel på hur en sådan guidning kan gå till.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt bor här många människor för vilka tro och religion spelar roll. Vad innebär det?

Ingrid berättar om hur religionen tar sig uttryck i vardagslivet. Och det gör hon genom att visa hur man klär sig. Klädkoderna sänder signaler och skapar en bild hos oss om hur den personen är. Klädkoderna kan visa att vi tillhör eller vill tillhöra en viss religiös grupp.

Fyra frivilliga ur publiken får genom att sätta på sig olika plagg från den stora klädsamlingen sin klädkod förändrad genom att ta på sig en prästskjorta, en judisk kippa och bönesjal, en muslimsk slöja eller en klassisk sari som är ett kulturellt klädesplagg snarare än ett religiöst.

Sensus har under flera år arbetat med att synliggöra skillnader och likheter i de sex världsreligionerna. Vi ger ut en multireligiös almanacka och ordnar multireligiösa guidningar där vi berättar om de sex största religionerna i Sverige.

Nu ger Ingrid Burström från Sensus oss ett exempel på hur en sådan guidning kan gå till.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt bor här många människor för vilka tro och religion spelar roll. Vad innebär det?

Ingrid berättar om hur religionen tar sig uttryck i vardagslivet. Och det gör hon genom att visa hur man klär sig. Klädkoderna sänder signaler och skapar en bild hos oss om hur den personen är. Klädkoderna kan visa att vi tillhör eller vill tillhöra en viss religiös grupp.

Fyra frivilliga ur publiken får genom att sätta på sig olika plagg från den stora klädsamlingen sin klädkod förändrad genom att ta på sig en prästskjorta, en judisk kippa och bönesjal, en muslimsk slöja eller en klassisk sari som är ett kulturellt klädesplagg snarare än ett religiöst.

Kommentering är avstängd.

Prenumerera på bloggen via e-post