Blogg

Sensus välkomnar extrasatsning på folkbildning för asylsökande

Regeringen vill satsa ytterligare medel för att studieförbunden ska kunna göra mer för nyanlända. Det meddelades i torsdags.

– Det är positivt att regeringen ser att vi studieförbund med vårt förhållningssätt och vår pedagogik kan spela en roll för alla nya människor som kommer till Sverige, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

– Att lära sig mer om det svenska samhället och språket är viktigt för att få sammanhang och kunna delta i samhället på olika sätt. Vi växlar upp vårt arbete och vill göra mer tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

​Läs mer om regeringens förslag

Regeringen vill satsa ytterligare medel för att studieförbunden ska kunna göra mer för nyanlända. Det meddelades i torsdags.

– Det är positivt att regeringen ser att vi studieförbund med vårt förhållningssätt och vår pedagogik kan spela en roll för alla nya människor som kommer till Sverige, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

– Att lära sig mer om det svenska samhället och språket är viktigt för att få sammanhang och kunna delta i samhället på olika sätt. Vi växlar upp vårt arbete och vill göra mer tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

​Läs mer om regeringens förslag

Regeringen vill satsa ytterligare medel för att studieförbunden ska kunna göra mer för nyanlända. Det meddelades i torsdags.

– Det är positivt att regeringen ser att vi studieförbund med vårt förhållningssätt och vår pedagogik kan spela en roll för alla nya människor som kommer till Sverige, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

– Att lära sig mer om det svenska samhället och språket är viktigt för att få sammanhang och kunna delta i samhället på olika sätt. Vi växlar upp vårt arbete och vill göra mer tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor för Sensus studieförbund.

​Läs mer om regeringens förslag

Blogg

Sensus Västra Sverige hbtq-vänligaste arbetsplats

Under invigningen av Stockholm Pride fick Sensus västra Sverige stolt ta emot Unionens pris för årets hbtq-vänligaste arbetsplats.

”För sjätte året i rad delar Unionen ut pris till årets hbtq-vänligaste arbetsplats. Detta för att lyfta fram goda exempel och bra förebilder och för att inspirera andra arbetsplatser att komma igång med ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter. 2015 års vinnare är Sensus Västra Sverige. 

– Allas lika värde och rättigheter i arbetslivet oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en självklarhet för Unionen. Ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter bör bedrivas på alla arbetsplatser, säger Peter Tai Christensen, Unionens utredare inom området lika rättigheter och möjligheter.

Sensus Västra Sverige bedriver ett systematiskt, rättighetsbaserat arbete för en hbtq-vänlig arbetsplats. Arbetet syftar till att påverka attityder, beteenden och dagliga rutiner åt ett inkluderande och normmedvetet håll. Sensus Västra Sverige har under flera år stått upp för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, såväl ur personalpolitisk synvinkel som i verksamheten. Sensus Västra Sverige är en förebild för den positiva utvecklingen när det gäller hbtq-rättigheter i arbetslivet.

– Vi är väldigt glada för att vi har blivit tilldelade Unionens hbtq-pris 2015. För oss är det viktigt att vara en arbetsplats som välkomnar alla och inte diskriminerar någon. Det känns bra att vårt inkluderingsarbete uppmärksammas och gör skillnad, säger Kay Rönn, regionchef Sensus Västra Sverige.

Unionen har utbildningar för förtroendevalda i hbtq-frågor varje år och arbetar fram rapporter, checklistor och annat stöd i arbetet för lika rättigheter och möjligheter.”

Läs mer här på Unionens webbplats

Under invigningen av Stockholm Pride fick Sensus västra Sverige stolt ta emot Unionens pris för årets hbtq-vänligaste arbetsplats.

”För sjätte året i rad delar Unionen ut pris till årets hbtq-vänligaste arbetsplats. Detta för att lyfta fram goda exempel och bra förebilder och för att inspirera andra arbetsplatser att komma igång med ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter. 2015 års vinnare är Sensus Västra Sverige. 

– Allas lika värde och rättigheter i arbetslivet oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en självklarhet för Unionen. Ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter bör bedrivas på alla arbetsplatser, säger Peter Tai Christensen, Unionens utredare inom området lika rättigheter och möjligheter.

Sensus Västra Sverige bedriver ett systematiskt, rättighetsbaserat arbete för en hbtq-vänlig arbetsplats. Arbetet syftar till att påverka attityder, beteenden och dagliga rutiner åt ett inkluderande och normmedvetet håll. Sensus Västra Sverige har under flera år stått upp för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, såväl ur personalpolitisk synvinkel som i verksamheten. Sensus Västra Sverige är en förebild för den positiva utvecklingen när det gäller hbtq-rättigheter i arbetslivet.

– Vi är väldigt glada för att vi har blivit tilldelade Unionens hbtq-pris 2015. För oss är det viktigt att vara en arbetsplats som välkomnar alla och inte diskriminerar någon. Det känns bra att vårt inkluderingsarbete uppmärksammas och gör skillnad, säger Kay Rönn, regionchef Sensus Västra Sverige.

Unionen har utbildningar för förtroendevalda i hbtq-frågor varje år och arbetar fram rapporter, checklistor och annat stöd i arbetet för lika rättigheter och möjligheter.”

Läs mer här på Unionens webbplats

Under invigningen av Stockholm Pride fick Sensus västra Sverige stolt ta emot Unionens pris för årets hbtq-vänligaste arbetsplats.

”För sjätte året i rad delar Unionen ut pris till årets hbtq-vänligaste arbetsplats. Detta för att lyfta fram goda exempel och bra förebilder och för att inspirera andra arbetsplatser att komma igång med ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter. 2015 års vinnare är Sensus Västra Sverige. 

– Allas lika värde och rättigheter i arbetslivet oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en självklarhet för Unionen. Ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter bör bedrivas på alla arbetsplatser, säger Peter Tai Christensen, Unionens utredare inom området lika rättigheter och möjligheter.

Sensus Västra Sverige bedriver ett systematiskt, rättighetsbaserat arbete för en hbtq-vänlig arbetsplats. Arbetet syftar till att påverka attityder, beteenden och dagliga rutiner åt ett inkluderande och normmedvetet håll. Sensus Västra Sverige har under flera år stått upp för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, såväl ur personalpolitisk synvinkel som i verksamheten. Sensus Västra Sverige är en förebild för den positiva utvecklingen när det gäller hbtq-rättigheter i arbetslivet.

– Vi är väldigt glada för att vi har blivit tilldelade Unionens hbtq-pris 2015. För oss är det viktigt att vara en arbetsplats som välkomnar alla och inte diskriminerar någon. Det känns bra att vårt inkluderingsarbete uppmärksammas och gör skillnad, säger Kay Rönn, regionchef Sensus Västra Sverige.

Unionen har utbildningar för förtroendevalda i hbtq-frågor varje år och arbetar fram rapporter, checklistor och annat stöd i arbetet för lika rättigheter och möjligheter.”

Läs mer här på Unionens webbplats

Blogg

Ny bok om Sensus historia

Sensus studieförbund har sina rötter i tre ganska olika studieförbund. Med historien mot framtiden berättar historien om vad det är som gjort Sensus till den organisation som den är idag. Läs den digitalt eller beställ den.

I boken möter du olika människor som var med i olika skeden i de olika studieförbunden – Sveriges Kyrkliga studieförbund (SKS), KFUK-KFUMs studieförbund och Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV).

Läs digitalt hos Issuu.com

Eller beställ en egen fysisk bok

Sensus har gett ut en bok om sin historia.

Boken förklarar hur Sensus kom till.

Läs digitalt hos Issuu.com

Eller beställ en egen fysisk bok

Sensus studieförbund har sina rötter i tre ganska olika studieförbund. Med historien mot framtiden berättar historien om vad det är som gjort Sensus till den organisation som den är idag. Läs den digitalt eller beställ den.

I boken möter du olika människor som var med i olika skeden i de olika studieförbunden – Sveriges Kyrkliga studieförbund (SKS), KFUK-KFUMs studieförbund och Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV).

Läs digitalt hos Issuu.com

Eller beställ en egen fysisk bok

Blogg

Förslag till ny förbundsstyrelse

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Sensus valberedning föreslår stämman att välja en styrelse på elva personer. Förbundsordförande Michael Ekdahl lämnar efter 14 år på posten och till efterträdare föreslår valberedningen Solveig Ininbergs som är stiftsdirektor i Uppsala stift av Svenska kyrkan.

Ordförande
Solveig Ininbergs, nyval

Ledamöter
Jan Cedmark, omval
Maria Graner, omval
Inger Harlevi, omval
Hannu Kannussari, omval
Anders Lindberg, omval
Lena Gehlert, nyval
Yasri Khan, nyval
Erik Sjöstrand, nyval
David Sundén, nyval
Britt-Inger Svensson, nyval

Blogg

Förbundsstämman närmar sig

I slutet av maj håller Sensus förbundsstämma. Det blir ett avstamp för Sensus framtid då stämman kommer besluta om förbundsstyrelsens förslag till identitet som är ett av resultaten av arbetet med Destination framtiden.

Idag skickar vi ut handlingarna men de går också bra att ladda ned som PDF-filer direkt här på bloggen.

Stämmohandlingar
Destination framtiden – förbundsstyrelsens förslag
Verksamhetsberättelse 2013-2014

I slutet av maj håller Sensus förbundsstämma. Det blir ett avstamp för Sensus framtid då stämman kommer besluta om förbundsstyrelsens förslag till identitet som är ett av resultaten av arbetet med Destination framtiden.

Idag skickar vi ut handlingarna men de går också bra att ladda ned som PDF-filer direkt här på bloggen.

Stämmohandlingar
Destination framtiden – förbundsstyrelsens förslag
Verksamhetsberättelse 2013-2014

I slutet av maj håller Sensus förbundsstämma. Det blir ett avstamp för Sensus framtid då stämman kommer besluta om förbundsstyrelsens förslag till identitet som är ett av resultaten av arbetet med Destination framtiden.

Idag skickar vi ut handlingarna men de går också bra att ladda ned som PDF-filer direkt här på bloggen.

Stämmohandlingar
Destination framtiden – förbundsstyrelsens förslag
Verksamhetsberättelse 2013-2014

Blogg

Sensus studieförbund deltar i manifestation

Idag klockan 13.00 deltog Sensus studieförbund tillsammans med 69 andra ideella organisationer i en manifestation för öppenhet och mångfald runt om i Visby under den pågående Almedalsveckan.

Ballonger far upp i skyn

Civilsamhälle för öppenhet och mångfald

Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare.

I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.

Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap.

Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given.

Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

Läs mer på öppenhetochmångfald.se

Idag klockan 13.00 deltog Sensus studieförbund tillsammans med 69 andra ideella organisationer i en manifestation för öppenhet och mångfald runt om i Visby under den pågående Almedalsveckan.

Ballonger far upp i skyn

Civilsamhälle för öppenhet och mångfald

Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare.

I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.

Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap.

Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given.

Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

Läs mer på öppenhetochmångfald.se

Idag klockan 13.00 deltog Sensus studieförbund tillsammans med 69 andra ideella organisationer i en manifestation för öppenhet och mångfald runt om i Visby under den pågående Almedalsveckan.

Ballonger far upp i skyn

Civilsamhälle för öppenhet och mångfald

Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare.

I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.

Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap.

Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given.

Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

Läs mer på öppenhetochmångfald.se